Dr. Berceste Gülçin Özdemir

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör.


Sinema akademisyeni Özdemir’in sinemaya olan ilgisi annesinin sinemaya gösterdiği özenle başlamış ve ilk izlediği film Jean-Jacques Annaud’un Ayı (1989) filmiyle bu ilgi başlangıç tohumlarını atmıştır. Özdemir, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nü 2006’da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çift anadal yaparak 2007’de de bu fakülteden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema-Televizyon Ana Sanat Dalı Bölümü’nde "Feminist Film Criticism Contribution to Feminist Film-Making" adlı tezi ile 2009 yılında master derecesini aldı. 2014’de, Universita Degli Studi di Perugia’da Doktora Programı çerçevesinde tezinin bir kısmını yazan Özdemir, 2016 yılında "Türk Sineması’nda Kadın Yönetmenlerin Ana Akım Dışı Filmlerinde Kadının Mekanda Temsili: Özne(s)neleştirilmiş Kadınların Feminist Film Kuramı Çerçevesinde Çözümlenmesi (2000-2012)" başlıklı doktora teziyle doktor ünvanını almıştır.

Doktora tezinde "Özne(s)neleştirilmiş" kavramını ortaya atarak akademik literatüre yeni bir kavram kazandırmaya çalışmıştır. Özdemir’in kitapları, Türk Sineması’nın Kadın Yönetmenleri Konuşuyor: Standartlaştırılmış Açık-Uçlu Görüşme Yöntemiyle Kadın Yönetmenlerle Görüşmeler, Türkiye’de Bağımsız Sinemaya Dair Tartışmalar: Sahadan Düşünceler, Türk Sineması’nda Kadın Yönetmenler ve Özne(s)neleştirilmiş Kadının Mekanda Temsili, An Examination of Characters and Spaces in Film Narratives in the Context of Panopticon and Chronotope within the Framework of Narratology Theory’dir.

Özdemir’in sinema alanıyla ilgili birçok bilimsel makalesi ve kitap bölümleri de bulunmaktadır. Akademik araştırma alanları; feminist film kuramı, psikanalitik film kuramı, film eleştirisi, film felsefesi, iletişim çalışmaları, yeni medya, kadın araştırmaları ve toplumsal cinsiyettir. Özdemir, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak akademisyenliğe devam etmektedir.