Senem Ören

Festival Asistanı


1997 yılında İzmir'de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra, 2016 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde psikoloji öğrenimi görmeye başladı. 2016 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne geçiş yaparak eğitimine kaldığı yerden devam etti. Lisans öğrenimi boyunca bilişsel psikoloji alanı ile yakından ilgilendi. 2016 yılında Ege Üniversitesi'nde gerçekleşen  "4. Ulusal Deneysel/ Bilişsel Psikoloji Sempozyumu" nun gönüllü ekibinde yer aldıktan sonra, 2018 yılında, Arş. Gör. Merve Boğa'nın, "Yaşlılarda Negatif Kategorik Duygu Değerlendirmelerinin Bellek ile İlişkisi" konulu çalışmasında yer aldı ve bu çalışma ile 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen "5th International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS 2018)" isimli sempozyumda, Arş. Gör. Merve Boğa'nın önderliğinde ilk poster sunumunu gerçekleştirdi. Sonrasında, 2019 yılında, Dr. Öğr. Gör. Aycan Kapucu'nun danışmanlığında yürüttüğü "İnsanların Kendi Yüz Tanıma Becerilerine İlişkin İçgörüleri ile Gerçek Yüz Tanıma Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" isimli bitirme tezini başarı ile tamamladı ve bu çalışma 2019 yılında, Moskova Rusya'da gerçekleşen XVI European Congress of Psychology isimli kongrede poster sunumu olarak yer aldı. 2019 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 

Aynı zamanda, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Yamanlar Eğitim Merkezi'nde, 2015-2017 yılları arasında dört eğitim dönemi boyunca eğitmenlik yaptı ve sonrasında 2017-2018 eğitim dönemleri boyunca DLD'nin Kıvılcımlar projesinde gönüllülük çalışmalarına devam etti. Şu anda I. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali'nde festival asistanı olarak çalışmaktadır.